Институт за следдипломна квалификация

СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЪТРЕШНИЯ ОДИТОР

сряда, 27 януари 2021 10:36 /
Начало:
събота, 28 май 2022 9:00
Край:
неделя, 29 май 2022 17:30
Място:
ИСК при УНСС или ON-LINE
Подробности:

СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЪТРЕШНИЯ ОДИТОР

 

ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:

28-29 май 2022 г.

11-12 юни 2022 г.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: два дни, 16 лекционни часа, съботно-неделен;


ЧАС: от 9.00 до 17.30ч.;


АНОТАЦИЯ:

Курсът „Съвременните изисквания към вътрешния одитор“ е краткосрочен интензивен курс, насочен към вътрешните одитори от публичния сектор и лицата, които се подготвят за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“ по реда на ЗВОПС.

Основната цел на обучението е да се извърши пълен обзор на нормативните и методологически изисквания по отношение на:

  • Запознаване с актуалното законодателство и методологията по финансово управление и контрол и вътрешен одит в публичния сектор
  • Изискванията и процедурите за придобиване на Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“ (СВОПС);
  • Практически примери и представяне на добри практики в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор.

 

Като методи на преподаване в курса се използват презентации на теоретичните и нормативни модели; представяне, разрешаване и обсъждане на казуси; практически тренинги за решаване на тестови въпроси.

 

ЛЕКТОРИ: сертифицирани вътрешни одитори с богат академичен и практически опит


ОРГАНИЗАЦИЯ: Занятията ще се провеждат в сградата на ИСК при УНСС. В случай на забрана за присъствените занятия поради пандемичната обстановка, обучението ще бъде излъчено онлайн, което позволява дистанционно участие в курса и провеждането му. На участниците ще бъдат осигурени материали, които ще се предоставят по време на обучението.


ДОКУМЕНТИ: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС.


КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: Два работни дни преди старта на курса и/или до запълване броя за участниците.


ЦЕНА:

Цената на обучението е в размер на 420 лева.

Цената на обучението при ранно записване /до 4 март 2022 г./ е в размер на 396лв.


ЗАЯВЛЕНИЕ - Електронната бланка е създадена за ваше улеснение. За участие в краткосрочен курс е необходимо да изберете, от приложения списък, желания от вас курс. Моля, попълвайте Заявлението коректно, данните се използват за издаване на Удостоверение за участие в курса.

Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Моля да впишете и името на курса, който сте избрали


За допълнителна информация и записване: 

Гергана Булгурова - ИСК при УНСС, каб.103;

+359 888 202 431, [email protected]