Институт за следдипломна квалификация

курс: Планиране на дейността по вътрешен одит

сряда, 27 януари 2021 11:11 /
Начало:
петък, 13 януари 2023 9:30
Край:
петък, 13 януари 2023 15:30
Място:
ИСК при УНСС; ON-LINE
Подробности:
ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Анотация: краткосрочен курс, насочен към ръководителите на звената за вътрешен одит и вътрешните одитори от публичния и корпоративния сектор, които извършват дейностите по стратегическо и годишно планиране на дейността по вътрешен одит.

Курсът е базиран на изискванията на ЗВОПС, Международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори и методологията в областта.

Цели на курсаОбучението е насочено към усвояване на специфични знания и умения, свързани с процеса на планиране на дейността по вътрешен одит.

Практическата насоченост на курса ще ви позволи да:

  • се запознаете с подходите при планиране на дейността по вътрешен одит
  • разгледате етапите при отделното планиране на дейността по вътрешен одит, както и тяхното актуализиране.
  • идентифицирате и спазвате приложимите Стандарти.

Дата: 13 януари 2023г.

Продължителност: Обучението е в рамките на един ден с продължителност от 6 учебни часа.

Организация: Занятията могат да се провеждат в сградата на ИСК и/или онлайн, посредством осигурен достъп до електронна платформа MS Teams по време на обучението. На участниците ще бъдат осигурени материали, които ще се предоставят по време на обучението.

Документи: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

Краен срок за записване: Три работни дни преди началото на курса. 

Цена: 180 лева.


За участие в курса, моля попълнете електронното ЗАЯВЛЕНИЕ.

За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова - ИСК при УНСС, каб.103, моб.тел. 0888 202 431, 0884 338 813; е-mail: [email protected]


Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Основание: Обучение в курс: Планиране на дейността по вътрешен одит