Институт за следдипломна квалификация

КВАЛИФИКАЦИЯ "ПРАВО"

сряда, 04 август 2021 10:59 /
Начало:
събота, 02 октомври 2021
Край:
четвъртък, 30 юни 2022
Място:
Подробности:


Начало: 2 октомври 2021г.

Продължителност:  2 семестъра

Форма на провеждане: задочна (присъствено в  ИСК / онлайн платформата Тиймс)

Цена на курса:  1490 лв

Краен срок за записване: 28 септември 2021г.


АНОТАЦИЯ: Курсът предоставя основни знания за правната система и за механизмите на правното регулиране на обществените отношения у нас. Изучават се фундаменталните правни отрасли на българското право и правото на ЕС. Изгражда се разбиране и се развиват умения за боравене с правните понятия, за използване на източниците на правото, и се формира правна култура, необходима за упражняване на широк кръг дейности. Курсът е подходящ за специалисти с висше образование, които желаят да придобият комплексна и задълбочена подготовка в областта на правото.


ДОКУМЕНТИ: При успешно завършване на обучението се издава Свидетелство за професионална квалификация "ПРАВО" от Института за следдипломна квалификация при УНСС.


ЛЕКТОРИ: Обучението се води от преподаватели от УНСС и водещи експерти от практиката в отделните области.


За допълнителна информация и записване: 

Гергана Булгурова - ИСК при УНСС, каб.103, моб.тел. 0888 202 431 / 0884 338 813 , е-mail: [email protected]


Документи за кандидатстване:

- ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2021.docx - 27 KB