Институт за следдипломна квалификация

МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

вторник, 10 август 2021 10:10 /
Начало:
събота, 02 октомври 2021
Край:
неделя, 19 юни 2022
Място:
Подробности:

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

организира

Квалификация "Мениджмънт на предприятието"


Дата на започване: 2 октомври 2021г.

Продължителност: 2 семестъра

Форма на обучение: съботно-неделна

Цена: 1690 лева с ДДС

Желаещите да участват могат да се запишат най-късно до  27 септември  2021г. (вкл)


Курсът е предназначен за специалисти, които заемат ръководни длъжности или упражняват ръководни функции в стопански предприятия. Обучението е поставено на комплексна основа и е насочено към развитие на мениджърските знания и умения в широк кръг области, които обхващат всички аспекти на управлението на предприятието.

 

Учебен план

Първи семестър:

1.Финансов мениджмънт
2.Основи на правно регулиране на дейността на предприятието
3.Фирмена сигурност
4.Управление на проекти
5.Лидерство
6.Здравословни и безопасни условия на труд

Втори семестър:
1.Управление на човешките ресурси и мотивация на персонала
2.Управление на промените
3.Водене на преговори
4.Производствени системи и управление на качеството
5.Бизнес комуникация
6.Анализ на данни


Локация: Обученито се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.


За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова, тел: 0884 338 813, е-mail: [email protected]

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване 


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Мениджмънт на предприятието"