Институт за следдипломна квалификация

НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО МЕДИЦИНСКО ПРАВО

вторник, 10 август 2021 12:45 /
Начало:
събота, 16 октомври 2021
Край:
неделя, 19 юни 2022
Място:
Подробности:

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

организира

Квалификация "Национално и европейско медицинско право"


Дата на започване:  16 октомври 2021г.

Продължителност: 2 семестъра

Форма на обучение: съботно-неделна

Цена: 1690 лева с ДДС

Желаещите да участват могат да се запишат най-късно до  13 октомври  2021г. (вкл)


Курсът е предназначен  за административни органи, медицински и немедицински специалисти и за всички лица, които желаят да придобият знания в областта на националното и европейското медицинско право. Обучението предоставя комплексни знания в националното медицинско право и това в ЕС. Разглеждат се основните термини и понятия, както и  практически казуси. Включена е актуалната съдебна практика на националните съдилища, на Съда на ЕС и на ЕСПЧ в Страсбург. Преподаването е на достъпен език и включва най-често срещаните правни термини в документацията и правоотношенията в сферата на здравеопазването.

 

Учебен план

Първи семестър:

1.Национална нормативна уредба и актове на ЕС
2.Система на органите за управление в България и в ЕС
3.Система на устройство на лечебните заведения и фармацевтичния сектор
4.Управление на лечебните заведения - търговски дружества и други форми
5.Договори за финансиране с НЗОК и доброволни фондове
6.Електронни досиета и електронна фармацевтика


Втори семестър:

1.Правни специфики при лечение - съгласие, принудителни мерки и др.
2.Права и задължения на медицинските специалисти и фармацевтични кадри
3.Права и задължения на пациента и свързани трети лица
4.Специални методи на лечение - трансплантация и асистирана репродукция
5.Клинични изпитвания и научни експерименти
6.Видове юридическа отговорност


Локация: Обученито се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.


За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова, тел: 0884 338 813, е-mail: [email protected]

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване 


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Национално и европейско медицинско право"