Институт за следдипломна квалификация

ПРАВО

вторник, 10 август 2021 12:54 /
Начало:
събота, 02 октомври 2021 9:00
Край:
събота, 25 юни 2022
Място:
Подробности:

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

организира

Квалификация "Право"


Курсът предоставя основни знания за правната система и за механизмите на правното регулиране на обществените отношения у нас. Изучават се фундаменталните правни отрасли на българското право и правото на ЕС. Изгражда се разбиране и се развиват умения за боравене с правните понятия, за използване на източниците на правото, и се формира правна култура, необходима за упражняване на широк кръг дейности. Курсът е подходящ за специалисти с висше образование, които желаят да придобият комплексна и задълбочена подготовка в областта на правото. 

 

Учебен план

Първи семестър:

1.Въведение в правото
2.Конституционно право
3.Административно право
4.Данъчно право
5.Гражданско право /обща част/

Втори семестър:

1.Гражданско право /спец. част/
2.Трудово и осигурително право
3.Търговско право
4.Право на Европейския съюз
5.Назакателно право


Локация: Обученито се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.

Дата на започване: 2 октомври 2021г.

Продължителност: 2 семестъра

Форма на обучение: съботно-неделна

Цена: 1490 лева с ДДС 

Желаещите да участват могат да се запишат най-късно до  28 септември  2021г. (вкл)


За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова, тел: 0884 338 813, е-mail: [email protected]

Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Право"