Институт за следдипломна квалификация

ПРАВО И ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ

вторник, 10 август 2021 13:15 /
Начало:
събота, 29 януари 2022 9:30
Край:
събота, 01 януари 2022
Място:
Подробности:

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

организира

Квалификация "Право и цифрови технологии"


Дата на започване: 29 януари 2022г.

Продължителност: 2 семестъра

Форма на обучение: съботно-неделна

Цена: 1690 лева с ДДС


Желаещите да участват могат да се запишат най-късно до 21 януари 2022г. (вкл)

Курсът предоставя комплексни и интердисциплинарни знания относно цифровизацията в обществените отношения. Включват се правните и техническите аспекти на цифровизацията и с това се създава комплексна представа, която е необходима за дейността на широк кръг специалисти. Обучението е подходящо за юристи, за експерти и за ръководни специалисти, чиято професионална дейност изисква добро познаване на правното регулиране на отношенията при използването на цифровите технологии. 

 

Учебен план

Първи семестър:

1.Правно регулиране във виртуална среда. Основни правни институти
2.Електронно управление. Електронно правосъдие
3.Електронни административни услуги
4.Правно регулиране на електронната търговия
5.Интелектуална собственост в дигитална среда

Втори семестър:
1.Електронните медии в цифрова среда
2.Киберсигурност /компютърна и мрежова сигурност/
3.Защита на личните данни в цифрова среда
4.Изкуствен интелект /Правно-етични аспекти/
5.Престъпления в интернет

Локация: Обученито се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.

 


За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова, тел: 0884 338 813, е-mail: [email protected]

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване 


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Право и цифрови технологии"