Институт за следдипломна квалификация

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

вторник, 10 август 2021 13:23 /
Начало:
събота, 13 ноември 2021
Край:
неделя, 26 юни 2022
Място:
Подробности:

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

организира

Квалификация "Право на интелектуалната собственост"


Дата на започване: 13 ноември 2021г.

Продължителност: 2 семестъра

Форма на обучение: съботно-неделна

Цена: 1690 лева с ДДС 

Желаещите да участват могат да се запишат най-късно до 9 ноември 2021г. (вкл)


Курсът е предназначен за юристи и други специалисти, които желаят да придобият или да задълбочат знанията си в областта на правото на интелектуалната собственост. Обучението обхваща общите въпроси на правната закрила на интелектуалната собственост, закрилата на авторските права, патентното право, закрилата на марките и на промишления дизайн. Разглеждат се и въпросите на закрилата на интелектуалната собственост в ЕС.

 

Учебен план

Първи семестър:

1.Въведение в правото на интелектуалната собственост
2.Авторско право
3.Правна закрила на сродните на авторското право права. Колективно управление на авторски права
4.Патентно право
5.Право на означенията - фирми, марки, географски означения (I-ва част)


Втори семестър:

1.Право на означенията - фирми, марки, географски означения (II-ра част)
2.Правна закрила на промишления дизайн
3.Защита на търговската тайна
4.Престъпления против интелектуалната собственост
5.Правна закрила на интелектуалната собственост в ЕС

Локация: Обучението се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.


За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова, тел: 0884 338 813, е-mail: [email protected]


ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

ЗАЯВЛЕНИЕ и ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/ 


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Право на интелектуалната собственост"


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2021.docx - 27 KB