Институт за следдипломна квалификация

ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА В СТРОИТЕЛСТВОТО И АРХИТЕКТУРАТА

вторник, 10 август 2021 13:30 /
Начало:
събота, 06 ноември 2021
Край:
неделя, 19 юни 2022
Място:
Подробности:

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

организира

Квалификация "Правно регулиране на отношенията в строителството и архитектурата"


Дата на започване: 6 ноември 2021г.

Продължителност: 2 семестъра

Форма на обучение: съботно-неделна

Цена: 1690 лева с ДДС

Желаещите да участват могат да се запишат най-късно до  3 ноември  2021г. (вкл)


Курсът предоставя фундаментални знания за правното регулиране на дейностите в областта на архитектурата и строителството.

Обучението цели изграждането на комплексна и цялостна представа за правната рамка на отношенията в строителството и архитектурата и е с изразена практическа насоченост. Подходящ е за архитекти, строителни предприемачи и други специалисти от посочените области.

Учебният план предвижда изучаването на дисциплини, които да създадат необходимата основа и да предоставят възможност за усвояване на правната материя, включително за познаването на систематиката и на понятията, които са необходими за правилното боравене с нормативните актове при упражняване на професията на архитекта. Квалификацията обхваща изучаването на нормите, регулиращи целия процес от създаването до реализацията на архитектурния проект.

Целта е да бъде изградена комплексна и цялостна представа за правната рамка на отношенията в архитектурата, която изисква познаване на различни правни отрасли. Изучават се общи дисциплини като гражданско, вещно и административно право и специални дисциплини, като устройство на територията, кадастър и др. С успешното завършване на квалификацията обучаемите ще разполагат с фундаментални познания в областта на правното регулиране на отношенията в архитектурата, ще познават източниците на правната уредба, ще познават основните понятия и ще могат самостоятелно да боравят с правната материя в посочената област. При изучаването на всяка от дисциплините се отделя внимание на практическите аспекти и се разглеждат казуси и други практически задачи.

 

Учебен план

Първи семестър:

1.Основи на гражданското право
2.Административно право и административен процес
3.Кадастър и имотен регистър
4.Устройство на територията
5.Проверка на правния статут на имотите

Втори семестър:
1.Строително право
2.Договори в строителството
3.Авторско право в архитектурата
4.Правна уредба на обществените поръчки в строителството и архитектурата
5.Административен контрол в областта на устройството на територията и на строителството

Локация: Обученито се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.


За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова, тел: 0884 338 813, е-mail: [email protected]


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ и ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Правно регулиране на отношенията в строителството и архитектурата"

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2021.docx - 27 KB