Институт за следдипломна квалификация

ПСИХОЛОГИЯ

вторник, 10 август 2021 13:48 /
Начало:
събота, 09 октомври 2021
Край:
неделя, 19 юни 2022
Място:
Подробности:

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

организира

Квалификация "Психология"


Дата на започване: 9 октомври 2021г.

Продължителност: 2 семестъра

Форма на обучение: съботно-неделна

Цена: 1490 лева с ДДС 

Желаещите да участват могат да се запишат най-късно до  4 октомври  2021г. (вкл)


Овладяването на психологическата проблематика има основополагащо значение за всеки, който се готви за участие в процесите на обучение и възпитание, или вече участва в тях.

Целта на специализацията е запознаването с определени съвременни проблеми на психологическото познание, с основните теоретични и методологични въпроси на психологическите науки.

Специализантите ще придобият умения и компетенции да анализират основния психологически понятиен апарат в реална учебна обстановка и контролират процесите на развитие и формиране на личността.

Ще открият възможности за представяне на нови факти и обобщения на науката, отразяване на схващания, които дават повод за дискусии, така необходими за развитието на всяка наука и на самостоятелното, творческо, евристично мислене на специализантите.

В етапа на преходното обществено развитие, обучението и образованието търпят качествено нови промени. Тенденциите на перманентното образование, развитието на мас-медиите в самостоятелни комуникативни дидактически инстанции, новите аспекти в психологическото знание, водят към радикални промени в областта на психологията.

Хронологията на разглежданите учебни дисциплини е съобразена с мястото им в съвременната психологическа теория и практика.


Учебен план

Първи семестър:

1.Обща психология
2.Възрастова психология
3.Психология на личността
4.Психология на дейността
5.Психодиагностика
6.Социална психология
7.Специална психология

Втори семестър:
1.Психология на организационното поведение
2.Психология на конфликтите
3.Педагогическа психология
4.Професионална култура и общуване
5.Психология и лидерството
6.Психология на управлението
7.Експериментална психология
8.Тренинг за професионални умения

Локация: Обученито се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова, тел: 0888000237, е-mail: [email protected]

Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Психология"