Институт за следдипломна квалификация

УЧИТЕЛ

вторник, 10 август 2021 14:48 /
Начало:
Край:
Място:
Сградата на ИСК, както и чрез платформата Тиймс
Подробности:

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

организира

Обучение за придобиване на правоспособност "Учител"


Дата на започване: 14 май 2022г.

Продължителност: 2 семестъра

Форма на обучение: съботно-неделна

Цена: 1290 лева с ДДС 

Желаещите да участват могат да се запишат най-късно до  11 май  2022г. (вкл)


Курсът е предназначен за придобиване на педагогическа правоспособност от кандидати със завършено висше образование в областта на социалните, стопанските и правните науки. Курсистите ще усвоят основни знания по:

- теория на възпитанието и дидактиката,                

- обща възрастова и педагогическа психология,   

- използване на аудио-визуалните и информационните технологии в обучението, -методика на преподаване на съответния учебен предмет и неговото учебно съдържание     

- работата с деца със специални образователни потребности.


Учебен план

Първи семестър

1.Педагогика
2.Методика на обучението
3.Компетентностен подход и иновации в образованието
4.Педагогическа култура и общуване (избираем)
5.Възрастова психология (избираем)
6.Педагогическа етика (избираем)
7.Лидерство в образователната система (избираем) 


Втори семестър

1.Психология
2.Приобщаващо образование
3.ИКТ в обучението и работа в дигитална среда
4.Образователен мениджмънт (избираем)
5.Методология и методи на педагогическите изследвания (избираем)
6.Доцимология
7.Организационно поведение
8.Превенция на конфликтите в образователната система


Локация: Обученито се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.

За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова, тел: 0888000237, е-mail: [email protected]

Документи за кандидатстване:

- ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/ 


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Учител"


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2021.docx - 27 KB

application/pdf Учител.pdf - 7885 KB