Институт за следдипломна квалификация

Онлайн семинар на тема: „Абсолютната погасителна давност за облигационни задължения на физически лица”

четвъртък, 16 септември 2021 13:06 /
Начало:
събота, 16 октомври 2021 10:00
Край:
събота, 16 октомври 2021 14:30
Място:
ON-LINE
Подробности:

организиран от:

Институт за следдипломна квалификация при УНСС и Алумни клуб на завършилите юридическия факултет при УНСС.

Въвеждането на доскоро непознатата в българското частно право абсолютната погасителна давност, беше едно от законодателните решения на 2020 г., което предизвиква най-силна обществена реакция и постави редица въпроси пред практикуващите юристи. С изтичането на 10-годишен давностен срок се погасяват всички вземания на кредиторите срещу физически лица, независимо от прекъсването на давността, стига тези вземания да не са отсрочени или разсрочени и да не попадат сред 8-те изключения в закона. В рамките на семинара ще бъде разяснена нормативната цел на абсолютната давност при облигационни задължения. Фокусът ще бъде поставен върху практическите проблеми при прилагането на чл. 112 ЗЗД, приет на 20.11.2020 г. (в сила от 03.06.2021 г.) и върху възможните разрешения.

 

Акценти на семинара:

-          Нормативна цел на абсолютната давност и съпоставка с института на т.нар. „потребителска несъстоятелност“

-          Предпоставки. Съотношение с общата погасителна давност

-          Изключение на института на абсолютната давност за определени облигационни задължения

-          Противоконституционност на правилото относно висящите случаи

-          Анализ на съдебната практика по прилагането на чл. 112 от ЗЗД (Изм. - ДВ, бр. 16 от 1977 г., отм., бр. 12 от 1993 г., нов, бр. 102 от 2020 г., в сила от 03.06.2021 г.) от ЗЗД

Продължителност и организация на обучението:

Курсът е с продължителност 6 (шест) учебни часа, като ще се проведе на 16.10.2021 г. между 10:00 часа и 14:30 часа. Предвидено е събитието да се проведе онлайн.

Документи:

На участниците в курса ще бъдат раздадени предварително подготвени материали по темата.

Лектор:

Специализираният курс ще се проведе от Десислава Цветкова – адвокат с експертиза в областта на гражданското, облигационното и търговското право, възпитаник на ЮФ към УНСС и съдружник в Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“.

Участници:

Курсът е подходящ за юрисконсулти, адвокати и студенти в горен курс на обучение.

Цена:

Цената на курса за човек е 150 лв. (сто и петдесет лева)

При ранно записване до 01.10.2021 г.: 100 лв. (сто лева);

За членове на „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“: 70 лв. (седемдесет лева)

Краен срок за записване: 14.10.2021 г.

За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова, моб.тел. 0884338813 / 0888202431; e-mail: [email protected]

Попълва се ЗАЯВЛЕНИЕ за участие, което ще откриете като прикачен файл. Същото се изпраща на горепосочения мейл.

 

Прикачени файлове:

application/msword ЗАЯВЛЕНИЕ.doc - 47 KB