Институт за следдипломна квалификация

Курс: Годишна среща на комитета за управление на риска

четвъртък, 18 ноември 2021 12:09 /
Начало:
петък, 02 декември 2022 9:30
Край:
петък, 02 декември 2022 13:00
Място:
ИСК при УНСС; ON-LINE
Подробности:
ГОДИШНА СРЕЩА НА КОМИТЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Анотация: Обучението е насочено към председатели и членове на комитети за управление на риска, както и към риск-мениджмънта на публичните организации.

Цели на курса: Фокусът на обучението е насочен към прецизиране на съществените стъпки и въпроси, необходими за провеждане на годишната среща на комитета по управление на риска и изготвянето на годишния доклад за дейността му.

На курсът ще бъдат разгледани следните въпроси:

  • отчитане на резултатите от процеса по управление на риска;
  • докладване от риск-собствениците;
  • докладване от риск-мениджмънта;
  • анализ на процеса по управление на риска;
  • примерна структура на годишния доклад на комитета по риска и предприемане на последващи действия;

Дата: 2 декември 2022г.

Продължителност: Обучението е в рамките на 4 учебни часа.

Организация: Занятията могат да се провеждат присъствено (в сградата на ИСК) и/или онлайн, посредством осигурен достъп до електронна платформа MS Teams. На участниците ще бъдат осигурени материали, които ще се предоставят по време на обучението.

Документи: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

Краен срок за записване: Три работни дни преди началото на курса. 

Цена: 150 лева.


За участие в курса, моля попълнете електронното ЗАЯВЛЕНИЕ.

За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова - ИСК при УНСС, каб.103, моб.тел. 0888 202 431, 0884 338 813; е-mail: [email protected]


Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Основание: Обучение в курс: „Годишна среща на комитета за управление на риска “