Институт за следдипломна квалификация

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда на ИСК при УНСС, заден двор с площ 32 кв.м.

понеделник, 21 февруари 2022 11:09 /
Начало:
понеделник, 21 февруари 2022
Край:
петък, 18 март 2022
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

О Б Я В А

На 22.03.2022 г. от 12.00 ч. ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  сграда на Институт за следдипломна квалификация при УНССзаден двор,  адрес: гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 2, състояща се от 1 помещение, с обща площ 32 кв.м., с предназначение: работилница/гараж с начална тръжна цена 400 лв. месечно  без ДДС, което е дължимо.

Оглед – всеки работен ден до 18.03.2022 г. каб.101.

Цена на тръжната документация – 50 лв. с ДДС, внася се по сметка.

Депозитът за участие в търга - 150 /сто и петдесет/ лева, се внася по сметка: BIC UNCRBGSF, IBAN BG23UNCR76303100117207 преди подаване на документите за участие.

Срок за подаване на документите: до 18.03.2022 г.

Информация на тел. 02/8621069, 0888000245;.