Институт за следдипломна квалификация

Курс: УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС

понеделник, 28 февруари 2022 21:00 /
Начало:
събота, 12 март 2022 9:30
Край:
неделя, 13 март 2022 15:30
Място:
ОНЛАЙН
Подробности:

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС

 

Продължителност: два дни, 12 лекционни часа;

Дати на провеждане: 12 – 13 март 2022 г от 9.30 до 15.30 ч.;

Локация: Обученито се провежда онлайн чрез платформата Тиймс

Цена на курса: 250 лв. с ДДС

 

АНОТАЦИЯ:

Краткосрочният курс „УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС“ има за цел предоставяне на задълбочени познания по финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз (с теоретически и практически основи)  по темите, включени в лекционния курс, тъй като контролът е елемент на понятието управление. Разглеждат се обществените отношения в системата на публичните средства от разходната част на бюджета на ЕС, респ. националния бюджет в два аспекта: (1) като съвкупност от правни отношения по управление, координация и контрол/одит и (2) като сбор от институции на ЕС и национални държавни органи, които осъществяват финансова дейност.

Разглеждат се и въпросите, свързани с борбата с нередностите и измамите със средства от Европейския съюз. Съдържанието на краткосрочния курс представя в синтезиран вид информация, която да послужи на курсистите в практиката.

По време на обучението ще бъдат използвани следните методи: традиционни методи – водене на лекция; активни- самостоятелна работа на участниците преди и по време на обучението; интерактивни- активно взаимодействие между обучителя и участниците, групова работа, дискусии, работа/взаимодействие на участниците със съвременни информационни технологии.

Лектор: доц. д-р Савина Михайлова-Големинова

Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова e преподавател по финансово и данъчно право. Специализирала е в IFBD (Амстердам, Нидерландия) и в Оксфордския университет (Обединено кралство). Член e на Софийската адвокатска колегия и на Международната фискална асоциация (IFA). Представител на българския клон на IFA в IFA WIN. Автор на публикации в областта на финансовото и данъчното право. Член е на екипа на Академията за европейски структурни и инвестиционни фондове (съвместна програма на Института по публична администрация, Софийски университет и JASPERS), както и екипа на Националния институт на правосъдието с опит в публичния сектор като: съветник на Председателя на 40-то Народно събрание (2005-2009г., включително кореспондент по IPEX на НС); съветник на служебния заместник министър–председател, отговарящ за координацията на управлението на средствата от ЕС (август – октомври 2014 г.); съветник на министъра на образованието и науката (април-юли 2016 г.). Консултант по проекти в областта на публичната администрация и транспорта. Владее български, английски и руски език.

 

ДОКУМЕНТИ:

След приключване на обучението ИСК при УНСС издава Удостоверение за преминат краткосрочен курс „Управление и контрол на средства от ЕС“.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - Електронната бланка е създадена за ваше улеснение. За участие в краткосрочен курс е необходимо да изберете, от приложения списък, желания от вас курс. Моля, попълвайте Заявлението коректно, данните се използват за издаване на Удостоверение за участие в курса.


Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Моля да впишете и името на курса, който сте избрали

 

За допълнителна информация и записване: г-жа Вангелия Вангелова - ИСК при УНСС, каб.109,  моб.тел. 0882 668 940, е-mail: [email protected]