Институт за следдипломна квалификация

Курс: УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

четвъртък, 07 април 2022 14:50 /
Начало:
събота, 04 юни 2022 9:30
Край:
неделя, 05 юни 2022 15:30
Място:
ИСК при УНСС / ОНЛАЙН
Подробности:

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

организира

Курс „Управление на публични предприятия“

 

Продължителност: два дни, 12 лекционни часа;

Дати на провеждане: 04 – 05 юни 2022 г от 9.30 до 15.30 ч.;

Цена на курса: 250 лв. с ДДС

Локация: Обучението се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.

 

АНОТАЦИЯ:

Краткосрочният курс „Управление на публични предприятия“ има за цел да надгради съществуващите и да даде нови практически знания за най-актуалните и авангардни инструменти при управлението на публичните предприятия. Разглежда се сложната и уникална динамика на публичните предприятия и целите на обществените политики, които те са призвани да изпълняват. Курсът дава практически знания и умения, свързани с изработването и отчитането на средносрочните цели и планирани резултати, както и бизнес програмата на публичното предприятие.

 

ЛЕКТОРИ: доц. д-р Савина Михайлова-Големинова и д-р икон. Розалина Козлева

Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова e преподавател по финансово и данъчно право. Специализирала е в IFBD (Амстердам, Нидерландия) и в Оксфордския университет (Обединено кралство). Член e на Софийската адвокатска колегия и на Международната фискална асоциация (IFA). Представител на българския клон на IFA в IFA WIN. Автор на публикации в областта на финансовото и данъчното право. Член е на екипа на Академията за европейски структурни и инвестиционни фондове (съвместна програма на Института по публична администрация, Софийски университет и JASPERS), както и екипа на Националния институт на правосъдието с опит в публичния сектор като: съветник на Председателя на 40-то Народно събрание (2005-2009г., включително кореспондент по IPEX на НС); съветник на служебния заместник министър–председател, отговарящ за координацията на управлението на средствата от ЕС (август – октомври 2014 г.); съветник на Mинистъра на образованието и науката (април-юли 2016 г.). Консултант по проекти в областта на публичната администрация и транспорта. Владее български, английски и руски език.

Д-р икон. Розалина Козлева има 20-годишен опит като консултант в подготовка, оценяване и управление на инвестиционни проекти. Участвала е в подготовката за финансиране със средства на ЕС на редица големи проекти в България. Била е консултант на Световна банка, Европейската Банка за Възстановяване и Развитие и на редица държавни и общински институции и компании. Завършила е Руския Икономически Университет Г.В. Плеханов, има специализация по регулиране на ютилити секторите във Великобритания. От 15 години е лектор по проектно оценяване в магистърски програми на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Председател е на Контролния съвет на Българската минно-геоложка камара, член на Управителния съвет на Българската Асоциация по подземни води, основател и председател на Фондация с идеална цел „Подкрепа за образование“. Член на екипа, изпълнил проект „Изготвяне на анализ на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване на характера на осъществяваната от тях дейност“ с Възложител Агенция за публични предприятия и контрол. Владее български, руски и английски език.

ДОКУМЕНТИ:

След приключване на обучението ИСК при УНСС издава Удостоверение за преминат краткосрочен курс „Управление на публични предприятия “.  

ЗАЯВЛЕНИЕ - Електронната бланка е създадена за ваше улеснение. За участие в краткосрочен курс е необходимо да изберете, от приложения списък, желания от вас курс. Моля, попълвайте Заявлението коректно, данните се използват за издаване на Удостоверение за участие в курса.

Желаещите да участват в курса могат да се запишат най-късно до  30 май 2022г. (вкл.).

Банкова сметка на ИСК при УНСС:

УниКредит Булбанк    

BIC на банката - UNCRBGSF

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Основание: Обучение по Управление на публични предприятия

За допълнителна информация и записване: г-жа Вангелия Вангелова - ИСК при УНСС, каб.109,  моб.тел. 0882 668 940, е-mail: [email protected]