Институт за следдипломна квалификация

Курс: ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

четвъртък, 21 април 2022 12:14 /
Начало:
събота, 28 май 2022 9:30
Край:
неделя, 29 май 2022 15:30
Място:
ИСК при УНСС / ОНЛАЙН
Подробности:

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

организира

Курс „ Правно регулиране на електронната търговия “

Продължителност: два дни, 12 лекционни часа

Дати на провеждане: 28 – 29 май 2022 г.

Час: от 9.30 до 15.30ч.

Цена на курса: 250 лв. с ДДС

Локация: Обученито се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.

 

АНОТАЦИЯ:

Електронната търговия се развива с все по-бързи темпове и навлиза в различни сфери на икономиката, като някои правоотношения се развиват изцяло в електронна среда. Познаването на тези динамични процеси и правно им регулиране е от голямо значение за конкурентоспособността на съвременния бизнес.

Целта на настоящия курс е да даде основни познания относно правния режим на електронната търговия и защитата на потребителите в електронна среда. Разглеждат се правилата относно сключването на договори по електронен път, общите условия на търговците, непоисканите електронни съобщения, забраната за неоправдано геоблокиране, доставката на цифрови услуги и цифрово съдържание и продажба на стоки. Специално внимание се обръща на правната уредба на онлайн платформите и онлайн търсачките.

Курсът е подходящ за юристи, работодателите и представители на работодатели, държавни служители, както и за всеки, който има желание да придобие базови познания в областта на правното регулиране на електронната търговия.

 

ЛЕКТОР: проф. д-р Таня Йосифова

Таня Йосифова е професор по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на УНСС, арбитър към Арбитражния съд на Българската стопанска камара и адвокат от Софийската адвокатска колегия. Проявява траен интерес към правните аспекти на  правото на информационните и комуникационните технологии. Публикувала е статии в специализирани правни списания, била е лектор на семинари и учебни курсове, посветени на правото на информационните и комуникационните технологии.

ДОКУМЕНТИ:

След приключване на обучението ИСК при УНСС издава Удостоверение за преминат краткосрочен курс „Правно регулиране на електронната търговия“. Курсът предоставя кредит, който може да бъде зачетен в рамките на три години при записване в СДК "Право и цифрови технологии".

ЗАЯВЛЕНИЕ - Електронната бланка е създадена за ваше улеснение. За участие в краткосрочен курс е необходимо да изберете, от приложения списък, желания от вас курс. Моля, попълвайте Заявлението коректно, данните се използват за издаване на Удостоверение за участие в курса.

Желаещите да участват в курса могат да се запишат най-късно до 23 май 2022г.(вкл.).

 

Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Основание: Обучение по Правно регулиране на електронната търговия.


За допълнителна информация и записване: г-жа Вангелия Вангелова - ИСК при УНСС, каб.109,  моб.тел. 0882 668 940, е-mail: [email protected]