Институт за следдипломна квалификация

Курс: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ХОЛИСТИЧНИЯ БИЗНЕС МОДЕЛ: НОВИ СТАНДАРТИ, ДИРЕКТИВИ, МЕТОДИ ЗА ОТЧИТАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ

вторник, 10 май 2022 9:56 /
Начало:
събота, 11 юни 2022 9:30
Край:
неделя, 12 юни 2022 13:00
Място:
ОНЛАЙН
Подробности:


Курс " Предизвикателствата на холистичния бизнес модел: нови стандарти, директиви, методи за отчитане и докладване "

 

Продължителност: два дни, 8 учебни часа;

Дати на провеждане: 11 - 12.06.2022 г.

Час: от 9:30 до 13:00 ч.;

Цена на курса: 490 лв. с ДДС

Срок за записване: до 06.06.2022 г.

Локация: Обучението се провежда онлайн чрез платформата Тиймс

 

АНОТАЦИЯ:

В обучението се разглеждат съществуващите европейски рамки и изисквания към бизнеса и се обмисля процеса на промяната, която е част от подхода за устойчивост. Обръща се внимание на оценката на въздействие на действията, свързани с целите на устойчивото развитие. Разглежда се интегрирането на цялостния подход в дейностите на организацията.  

Обучението е подходящо за ръководни служители, експерти и служители от всички йерархични нива на всички заинтересовани бизнес организации, с оглед на ангажиментите и  възможностите, пред които са изправени във връзка с европейските регулации в областта на устойчивото развитие и предстоящите нормативни изисквания.

Курсът се води съвместно с Балкански институт за устойчиво развитие (БИУР). Той е независим институт за изследване и развитие на политики в областта на устойчивото развитие. БИУР разработва инструменти и конкретни дейности за въвеждане и подобряване на устойчивото развитие в балканските, европейските и международните отношения на публичните и частните институции и органи.

 

ДОКУМЕНТИ:

След приключване на обучението, ИСК при УНСС издава Удостоверение за преминат краткосрочен курс: „Устойчиво развитие и бизнес: стратегии, регулаторни рамки, предизвикателства и холистичен бизнес модел“.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - Електронната бланка е създадена за ваше улеснение. За участие в краткосрочен курс е необходимо да изберете, от приложения списък, желания от вас курс. Моля, попълвайте Заявлението коректно, данните се използват за издаване на Удостоверение за участие в курса.

Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Основание: Обучение по „Устойчиво развитие и бизнес: стратегии, регулаторни рамки, предизвикателства и холистичен бизнес модел“

За допълнителна информация и записване: г-жа Вангелия Вангелова - ИСК при УНСС, каб.109,  моб.тел. 0882 668 940, е-mail: [email protected]