Институт за следдипломна квалификация

Курс: Авторско право и сродни на авторското права в музикалния бизнес

понеделник, 23 януари 2023 11:05 /
Начало:
събота, 25 март 2023 9:30
Край:
събота, 25 март 2023 16:30
Място:
ИСК при УНСС / онлайн
Подробности:

Авторско право и сродни на авторското права в музикалния бизнес

Курсът “Авторско право и сродни на авторското права в музикалния бизнес” е краткосрочен интензивен курс, насочен към:

  • автори на музика и текст, артист-изпълнители, музикални продуценти;
  • адвокати и юристи, практикуващи в областта на интелектуалната собственост, както и в частност авторски и сродни права, желаещи да обогатят познанията си и да се запознаят с актуална национална, европейска и международна съдебна практика.

Курсът включва:

  • Правна рамка регулираща на авторските и сродните на авторските права;
  • Съдържание на авторското право и сродните на авторското права, какво защитава и какво не авторското право;
  • Какво включва понятието „автор“ и кога е налице „съавторство“;
  • Видове обекти на авторски и сродни права в музикални бизнес;
  • Авторски и сродни права свързани със сеплинг (sampling), интерполация (interpolation), mash up, ремикс, кавър (cover) и звукозапис. Условия за законност и разграничения;
  • Колективни организации за управление на авторски и сродни права в областта на музиката. Функции на международните организации CISAC (The International Confederation of Societies of Authors and Composers) и BIEM (Bureau International des Sociétés gérant les droits d’enregistrement et de reproduction mécanique).
  • Нарушения на авторските и сродни права в музикалния бизнес и правна защита по съдебен ред. Анализ на съдебна практика по наказателни и граждански производства.

* След приключването на курса участниците получават Удостоверение за завършен краткосрочен курс.

Лектор: д-р Антица Генева

Юрист, практикуващ в областта на правата върху интелектуална собственост, медийно, европейско и дружествено право, регулация и съответствие. Д-р Антица Генева защитава дисертация в областта на авторското право към Юридическия факултет на УНСС и последователно повишава квалификацията си с курсове в областта на интелектуалната собственост и авторското право към Международната организация за интелектуална собственост (World Intellectual Property Organization- WIPO) и Харвардския университет, където завършва курс в областта на авторското право (CopyrightX 2022). Автор е и на статии в областта на правната закрила на компютърните програми като обект на авторско право.

Д-р Антица Генева е заемала длъжност като главен юрисконсулт за България на една от най-големите  международни компании за развлечения. В този период, придобива задълбочени познания и опит във връзка приложимото национално, международно и европейско законодателство по отношение на медийния сектор и свързаните с него заинтересовани страни, включително организациите за колективно управление на авторски права.

Локация: Обучението се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез платформата Тиймс.

Цена250 лева

За допълнителна информация и записване: Славина Лазарова, тел: 0884 33 88 13; е-mail: [email protected]

Желаещите да участват в курса могат да попълнят Заявление най-късно до 20 март 2023г. (вкл.)

ЗАЯВЛЕНИЕ - Електронната бланка е създадена за Ваше улеснение. За участие в краткосрочен курс е необходимо да изберете, от приложения списък, желания от вас курс. Моля, попълвайте Заявлението коректно, данните се използват за издаване на Удостоверение за участие в курса.

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по " Авторско право и сродни на авторското права в музикалния бизнес"