Институт за следдипломна квалификация

Курс: Колективно управление на авторски и сродни права

понеделник, 23 януари 2023 11:19 /
Начало:
неделя, 26 март 2023 9:30
Край:
понеделник, 23 януари 2023 16:30
Място:
ИСК при УНСС / онлайн
Подробности:

Колективно управление на авторски и сродни права

Анотация: Курсът “Колективно управление на авторски и сродни права” е краткосрочен интензивен курс, насочен към:

 • Автори и носители на сродни права на музикални, аудио-визуални, драматични и други произведения  като артистите-изпълнители, актьори, продуценти на звукозаписи, автори на сценични произведения, автори на печатни издания;
 • Собственици на търговски и туристически обекти - ресторанти, хотели, парти клубове и други, които биха искали да научат повече за дейността на организациите за управление на авторски и сродни права и задълженията си към тях при публично изпълнение на звукозаписи на териториите на притежаваните и управлявани от тях обекти.
 • Адвокати и юристи, практикуващи в областта на интелектуалната собственост, както и в частност авторски и сродни права, желаещи да обогатят познанията си в областта и да се запознаят с структурата и регулацията на дейността на организациите за управление на авторски и сродни права, актуална съдебна практика, тенденции и спорни теми.

Курсът включва:

 • Съдържание на авторските и сродните на авторските права. В този модул ще научите какви са формите на използване на обектите на авторски и сродни права, както и за кои видове използване е необходимо изричното съгласие на автора или на носителя на авторското право.
 • Същност на колективното управление на авторски права и съпоставка с индивидуалното упражняване на права от авторите/носителите. В този модул ще научите кога възниква необходимостта от колективно управление на авторски и сродни права.
 • Организации за колективно управление на авторски и сродни права (ОКУП). В този модул ще научите как се учредяват ОКУП, какъв е държавният контрол върху тях, какви функции имат, как и къде може да проверите дали определен ОКУП е учреден по законовия ред, кои са националните браншови ОКУП:

-         ОКУП в музикалната индустрия;

-         ОКУП при филмите и аудио-визуалните произведения;

-         ОКУП при драматичните произведения;

-         ОКУП за литературни и отпечатани произведения;

 • Отношения на ОКУП с членовете им и с ползвателите. Третиране на нечленове. В този модул ще научите как авторите и носителите на сродни на авторски права ги отстъпват, как ОКУП събират и отчитат отчисления към членовете си – какви са принципите на разпределение, какви други задължения имат към членовете си, както и може ли ОКУП да действа и от името на нечленове.
 • Възнаграждения и условия за плащане на възнаграждения от ползватели на обекти на авторски и сродни права в търговски и други обекти. Права и задължения на ползвателите. В този модул ще научите какви са размерите на възнагражденията към различните ОКУП и какъв е редът за събирането им.
 • Защита на авторските и сродни права от ОКУП. В този модул ще научите какви са правомощията на ОКУП по отношение на установяването на нарушение на отстъпените им авторски и сродни права и тяхната защита по съдебен и административен ред.
 • Функции на международните организации - CISAC (The International Confederation of Societies of Authors and Composers). В този модул ще научите каква е връзката на националните ОКУП и международните, как си взаимодействат и каква е ролята на последните.
 • ОКУП и проблеми, свързани с конкурентното право. В този модул ще научите защо дейността на ОКУП се свързва с риск от установяване на монополно положение и какви са механизмите за регулация в тази връзка.

*След приключването на курса участниците получават Удостоверение за завършен курс.

Лектор: д-р Антица Генева юрист, практикуващ в областта на правата върху интелектуална собственост, медийно, европейско и дружествено право, регулация и съответствие. Д-р Антица Генева защитава дисертация в областта на авторското право към Юридическия факултет на УНСС и последователно повишава квалификацията си с курсове в областта на интелектуалната собственост и авторското право към Международната организация за интелектуална собственост (World Intellectual Property Organization- WIPO) и Харвардския университет, където завършва курс в областта на авторското право (CopyrightX 2022). Автор е и на статии в областта на правната закрила на компютърните програми като обект на авторско право.

Д-р Антица Генева е заемала длъжност като главен юрисконсулт за България на една от най-големите  международни компании за развлечения. В този период, придобива задълбочени познания и опит във връзка приложимото национално, международно и европейско законодателство по отношение на медийния сектор и свързаните с него заинтересовани страни, включително организациите за колективно управление на авторски права.

Локация: Обучението се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.

Цена250 лева

За допълнителна информация и записване: Славина Лазарова, тел: 0882 668 940; е-mail: [email protected]

Желаещите да участват в курса могат да попълнят Заявление най-късно до 22 март 2023г. (вкл.)

ЗАЯВЛЕНИЕ - Електронната бланка е създадена за Ваше улеснение. За участие в краткосрочен курс е необходимо да изберете, от приложения списък, желания от вас курс. Моля, попълвайте Заявлението коректно, данните се използват за издаване на Удостоверение за участие в курса.

 

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Колективно управление на авторски и сродни права"