Институт за следдипломна квалификация

Курс: Строително право

понеделник, 06 март 2023 11:28 /
Начало:
събота, 18 март 2023 9:30
Край:
неделя, 19 март 2023 15:30
Място:
ИСК при УНСС / онлайн
Подробности:

СТРОИТЕЛНО ПРАВО

Анотация: Обучението е насочено към архитекти, юристи и други специалисти в областта на проектирането и устройството на територията, които желаят да придобият знания относно строителното право; правните въпроси, свързани със строителството и др.. Обучението включва още въпросите относно:

- основи на устройството на територията,

- класификация на недвижими имоти,

- етапи и документи в строителния процес,

- участници в строителния процес,

 - правни отношения при “ново строителство”.

 

Курсът е част от СДК "Правно регулиране в строителството и архитектурата" и предоставя кредит, който може да бъде зачетен в рамките на три години при записване в квалификацията.

*След приключването на курса участниците получават Удостоверение за завършен курс.

Лектор: доц. д-р адв. Бисерка Маринова - Доцент по „Гражданско и семейно право” в УАСГ от 07.2014 г. и в момента. Адвокат към Софийската адвокатска колегия – от 1993 г. Член на УС на Националното сдружение на недвижими имоти – 2014г. - 2015 г. Съучредител и член на Българско общество по строително право от 2015 г. Член на Комисията за признаване на квалификационна степен „брокер на недвижими имоти“ в ЦПО към НСНИ; Член на Комисията по професионална етика на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Член на Контролния съвет на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Локация: Обучението се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез платформата Тиймс.

Час на провеждане: от 09.30 до 15.30 часа (2 дни по 6 учебни часа)

Цена: 250 лева

За допълнителна информация и записване: Славина Лазарова, тел: 0884 33 88 13; е-mail: [email protected]

Желаещите да участват в курса могат да попълнят Заявление най-късно до 15 март 2023г. (вкл.)

ЗАЯВЛЕНИЕ - Електронната бланка е създадена за ваше улеснение. За участие в краткосрочен курс е необходимо да изберете, от приложения списък, желания от вас курс. Моля, попълвайте Заявлението коректно, данните се използват за издаване на Удостоверение за участие в курса.

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Строително право"