Институт за следдипломна квалификация

Кандидатстудентски курсове по ЕПИ

четвъртък, 12 септември 2013 15:58 /
Начало:
понеделник, 16 юни 2014
Край:
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация" организира периодично кандидатстудентски курсове по ЕПИ (единен приемен изпит) по програмите на УНСС за учебната 2014 / 2015 г., както следва:

1. ОБЩ КУРС – I модул /български език и езикова култура/ и II модул /математика-      основи/   - 60 часа – 420 лв. –  от 16 до 21 юни 2014 г.

2. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ по модул  III:

- Математика                     – 60 ч.  -  420 лв.    - от 16 до 21 юни 2014 г.

- История на България       – 60 ч.  -  420 лв.   - от 16 до 21 юни 2014 г.

- География България       – 60 ч.  -  420 лв.    - от 16 до 21 юни 2014 г.

- Бълг. език и литература – 60 ч.  -  420 лв.    - от 16 до 21 юни 2014 г.


Курсовете ще се провеждат от 8.00 до 17.00 часа в сградата на Института за следдипломна квалификация.

Записването е от  12 май до 10 юни и се извършва на адрес: София 1797, бул. „Кл. Охридски" № 2 (спирка „Онкология" на автобус 88, 280 и 413 и спирка „Г.М.Димитров” на метрото), стая 202 г- жа С. Ицкова всеки работен ден от 9.00 до 11.00 часа и от 13.00 до 15.00 часа с документа за платена такса за съответния курс на следната банкова сметка на ИСК:

ИCK при УHCC, гр. София, Бул. ,,Климент Охридски" № 2
УниКредит Булбанк София –
Kлон Аксаков
BIC на банката - UNCRBGSF
IBAN BG23UNCR76303100117207

В платежния документ задължително се вписват трите имена на кандидат-студента, името на курса и телефон за връзка.

Първия ден кандидат – студентът се явява задължително с лична карта и платежния документ в 7.45 ч. в съответната зала.

За допълнителна информация на следните телефони:

 (02) 962 56 24  и 0 889 798 999   (С. Ицкова),

 факс – 02 / 862 74 47