Институт за следдипломна квалификация

Курс по ПРАВО

четвъртък, 26 септември 2013 13:15 /
Начало:
понеделник, 21 октомври 2013
Край:
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

     Центърът по икономика и управление в ИСК при УНСС организира за поредна година курс по ПРАВО.

     Oбучението по учебния план по Право осигурява на специализантите широкопрофилна подготовка по взаимодействието между обществените структури, съдебната власт и други субекти от публичния и частния сектор.

     В учебния процес се поставя акцент върху теоретичната компетентност на специализантите по всички направления на правното знание, с оглед тяхната подготовка за работа в помощ на съдебната власт, както и във всички останали сектори на обществения живот. Успоредно с това се изгражда и практикоприложна подготовка за решаване на конкретни правни казуси във всички направления  на правното познание.

     Съчетаването на правна, икономическа, международноправна и подготовка съобразно правото на ЕС позволява да се формират широкопрофилини специалисти, които успешно могат да се реализират в практиката.

Начало: 21.10.2013 г.

Край: 30.10.2015 г.

За контакти и записвания: Янка Тодорова, тел. 862 12 24; 0888 000 244, каб. 104, ИСК при УНСС

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ