Институт за следдипломна квалификация

ПОКАНА

вторник, 04 ноември 2014 13:37 /
Начало:
събота, 13 декември 2014
Край:
Място:
Подробности:


  ИСК при УНСС  и  БСМВО организират Семинарно обучение  на 13.12.2014г.

Място: хотелски комплекс „ПРО”, гр. Павел баня

 

Програма

12 или 13.12 – Настаняване в хотел „ПРО”  (според деня на пристигане)

13.12 09.30 часа - Регистрация на участниците. Свободна дискусия

      09.50 часа - Откриване на семинара

        10.00 часа – Промени в Закона за ДДС в сила от 01.01.2014 г.  

      11.00 часа – Дискусия и Кафе-пауза

        11.30 часа – Обратно начисляване на ДДС

        12.30 часа – Дискусия
    12.45 часа – Обяд

        14.00 часа – Облагане с ДДС при ВНОС

- Облагане с ДДС при различни варианти за осъществяване на  вноса

- Влияние на различните условия за франкировка при облагане с ДДС при вноса

         15.00 часа – Кафе – пауза и Свободна дискусия

         15.30 часа – Облагане с ДДС при ИЗНОС

- Облагане с ДДС при различни варианти за осъществяване на износа

-  Влияние на различните условия за франкировка при облагането с ДДС при износа

       16.30 часа - Примери и Обща дискусия

       17.00 часа – Приключване

 

Лектор: доц д-р М. Михайлова – регистриран одитор УНСС  

Издава се Удостоверение и Сертификати на ИСК при УНСС -бълг./англ. език

  • Краен срок за заявяване на участие – 05 Декември 2014 г.
  • Такса  – 155 лв., платими по сметка:  Юробанк България,  офис Интерпред, София, IBAN: BG81 BPBI 7940 1044 0946 01, BIC: BPBIBGSF, БСМВО. (Включва: Удостоверение, Сертификати бълг./англ. език, участие, обяд и кафе-паузи).  
  • Нощувките се заплащат от участниците  по банков път по сметка на хотела: ТБ ИНВЕСТБАНК-КЛОН КАЗАНЛЪК,  IBAN: BG30  IORT  8023 1000 5641 00,  BICIORTBGSF, хотел „ПРО”,  при пакетна цена:  40 лв. на човек в двойна стая, 55 лв.  самостоятелна стая, 70 лв. цял апарт