Структура

Главни секретари

Главен секретар по учебните процеси и документация
Главен секретар по анализ и контрол на учебната дейност
Главен секретар по науката
Главен секретар по научноизследователските проекти

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Главен секретар по бюджет и финанси
Главен секретар по компютърни иновации
Главен секретар по вътрешните актове на УНСС
Главен секретар по социално-битови въпроси на учащите и чуждестранни студенти
Главен секретар по международно сътрудничество
Главен секретар по акредитацията