Институт за следдипломна квалификация

55 години опит в продължаващото обучение

Търсене: Предстоящо

Предстоящо от -и месец 2, 2025 година

Подреждане по: дата начало на събитие desc дата край на събитие дата публикуване дата обновяване заглавие