Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 18 април 2024 18:44

Структура на ИСК при УНСС

В структурата на ИСК има общо 5 центъра, които продължават своето успешно развитие от момента на създаването си. Всеки един от тях има добре развита структура с богат избор от специалности, които предлагат възможност както за натрупване на нови знания с практическа насоченост, така и за усъвършенстване на вече придобити умения по време на висшето образование, но вече подкрепени от решаването на реални казуси и въпроси. Всички 5 центъра: Център по икономика и управление, Център по финанси и счетоводство, Център за факултативно обучение, Школа за чуждоезиково обучение, Център за управление на качеството и международни проекти са подкрепени и биват развивани от много и различни преподаватели, специалисти в областите си и с богат преподавателски опит както в УНСС, така и в други висши учебни заведения.


Дирекционен съвет на ИСК при УНСС


     

     Доц. д-р Георги Бисеров Николов

     Директор на ИСК при УНСС

       Служебен E-mail: [email protected]
       Телефон: (2) 862 10 69
        Кабинет: 101
      Гл.ас. д-р Петкан Илиев

      Ръководител на Център по корпоративни обучения

          Служебен E-mail: [email protected]

          Телефон: (2) 862 10 69

          Кабинет: 121


        Гл.ас. д-р Ина Лечева

       Ръководител на Център по финанси и счетоводство

           Служебен E-mail: [email protected]

            Телефон: (2) 862 10 69

           Кабинет: 113


Соня Димитрова

Главен счетоводител

 Служебен E-mail: [email protected]

  Телефон: (2)8621069

  Кабинет: 111


Полина Никифорова

Организатор учебна дейност

 Служебен E-mail: [email protected]

 Телефон: (2)8627713; моб. тел. 0888000237

 Кабинет: 105