Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 10 юни 2021 9:07

Партньори и сътрудничество

През годините Институтът за следдипломна квалификация е създал многобройни контакти и е развил сътрудничество с различни организации и партньори, с които заедно продължават да развиват ползотворните си отношения и комуникация. Над 40 са международните партньори, представители на държави от 3 континента, с които ИСК е развил съвместна дейност и е осъществил обмен на специалисти. Не на последно място е и сътрудничеството на института тук в България, а именно с държавните институции, над 30 български общини, с десетки фирми от бизнеса, с неправителствени организации и медии.