Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: понеделник, 27 ноември 2023 11:23

Контакти


ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС
Румяна Накова - административен секретар
тел. +359(2)8621069; моб. тел. 0888 000 245 
факс +359(2)8627447
Е-mail: [email protected]; [email protected]

Вангелия Вангелова - организатор учебна дейност

моб. тел. 0882 668 940                              

E-mail: [email protected]


Полина Никифорова- организатор учебна дейност                 

тел. +359(2)8627713; моб. тел. 0888000237                                

E-mail: [email protected] 


Елена Маркова - организатор учебна дейност                 

тел. 0884 33 88 13                                

E-mail: [email protected]


ИСК при УНСС

Адрес:гр. София 1797, бул. "Климент Охридски" 2