Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: сряда, 20 юли 2022 15:33

Прием

Приемът за обучения в ИСК при УНСС се осъществява въз основа на подадено от кандидата Заявление. Обучението е платено. Размерът на таксата, необходимите документи и допълнителните изисквания за всяко организирано от ИСК обучение, са посочени в раздел Обучения“ на сайта на ИСК и в Каталог 2022/2023

Заявлението се изпраща по електронна поща на имейла за записване, който е посочен в обявата за съответното обучение, или се подава на място в сградата на ИСК при УНСС. Заплащането на таксата се извършва по банков път по сметката на ИСК при УНСС или чрез банкова карта на ПОС терминал в ИСК при УНСС. 

Заявления за квалификационните обучения за учебната 2022/2023 год. се приемат до 01.10.2022. За отделни квалификационни обучения може да се организира допълнителен прием. В този случай заявления могат да се подават до обявената на сайта на ИСК при УНСС начална дата за започване на съответното обучение.

Заявления за краткосрочни обучения се приемат до датата на започване на съответното обучение, обявена в раздел Предстоящи“ на сайта на ИСК при УНСС.

За включване в квалификационни обучения и обучения за придобиване на правоспособност е необходимо да бъде попълнен и представен в ИСК при УНСС Личен формуляр, както и да бъдат представени диплома за висше образование и 2 бр. снимки паспортен формат. 

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2021.docx - 27 KB