Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: сряда, 25 октомври 2023 11:32

Прием

             

              

Обучения, които стартират, можете да откриете в секцията "Обучение" в главното меню на сайта и в Каталог 2023/2024. За всяко обявено събитие е предоставена подробна информация. Ако имате допълнителни въпроси или затруднения, може да се свържете с организатора за съответния курс.    

                                                                                                                            

...........................

......................

...........

............

...........

.............

............

............

...........

..........

...........

....

След като се запознаете с подробностите, подавате заявление, което е необходимо да попълните коректно. Електронната бланка е създадена за Ваше улеснение. Необходимо е да изберете от приложения списък желания от Вас курс.

Заявление за записване в дългосрочен курс

Заявление за записване в краткосрочен курс

Заявление за записване в обучение за придобиване на правоспособност

Заявления за квалификационните обучения за учебната 2023/2024 год. се приемат до 01.11.2023. За отделни квалификационни обучения може да се организира допълнителен прием. В този случай заявления могат да се подават до обявената на сайта на ИСК при УНСС начална дата за започване на съответното обучение.

Заявления за краткосрочни обучения се приемат до датата на започване на съответното обучение, обявена в раздел „Предстоящи събития“ на сайта на ИСК при УНСС.

При записване в квалификация е необходимо да попълните бланка - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР, представите оригинал и предоставите копие на диплома за висше образование. Към личния формуляр прилагате 2 броя снимки паспортен формат, които са необходими при издаване на свидетелството за следдипломна квалификация.

Документите предоставяте в ИСК при УНСС на следния адрес: 

 

                           

             

Заплащането на таксата се извършва по банков път по сметката на ИСК при УНСС или на място в ИСК при УНСС чрез POS-терминал. Ако е необходимо, може да изискате предварително фактура.

ОТСТЪПКИ ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ: 

*10% за записване и плащане на таксата до 31.07.2023г. 

*20% за повече от 2 курсисти от една и съща организация при записване и плащане на таксата до 31.07.2023г.

                                                           

Организаторът на съответното обучение ще се свърже с вас с повече информация за дата на започване, график и предстоящи дисциплини.