Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

СЕМИНАР по Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия

събота, 08 декември 2018 8:47
  _ba14b_1 logo erasmus.png                                                       _ba14b_2 logo Digitalisation inportugalia.png                                                 _ba14b_3 лого ЦРЧР.png  


СЕМИНАР на ТЕМА

"ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОПИТ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В ПОРТУГАЛИЯ"

На 29 ноември 2018 г. в ауд.403 на ИСК при УНСС се проведе Семинар на тема "Използването на европейския опит в информационните и комуникационните технологии в професионалното обучение в Португалия" по Проект № 2018-1-BG 01-KA102-047532 "ИСК въвежда иновативни учени планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на професионалното образование и обучение - Дигитализация в Португалия" от Програма Еразъм+, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Порфесионално образование и обучение". Проектът се изпълнява от ИСК при УНСС в партньорство с "Инфоркавадо" и професионалното училище "Роча Пейшото" в гр. Барселос, област Порто, Северозападна Португалия.

Целта на проекта е да се разшири използването на ИКТ в учебния процес на ЦПО към ИСК в областта на икономиката, управлението, финансите, счетоводството, статистиката и информатиката. На базата на натрупания опит, знания и добри практики ще се актуализират три от преподаваните в ИСК специалности.

  _e47fb_1 ПОРТО СЕМИНАР.jpg      _e47fb_2 ПОРТО СЕМИНАР.jpg  

В рамките на семинара, участниците в програмата за Мобилност "Обучение на обучители" споделиха придобитите знания и умения от посещенията си във фирмата "Инфоркавадо-Информатика", с работата им по създаване на специализиран софтуер, използван от компании в текстилната индустрия на Португалия, опита им в технологиите Deep Learning, 5G технологията, новостите в Internet of Things и облачните технологии. Интересен елемент от дискусията беше за очакванията на работодателите за дигиталните умения на наетите служители.

Впечатляваща е работата на професионалното училище Роча Пейшото, което с помощта на новите технологии подготвя изключително успешно средношколците за бъдещата им кариера - чрез различни форми на стажове, динамично обновяване на учебното съдържание, ангажиране в извънкласни форми.

При посещението в кметството на община Еспосенте бе представена ролята на ИКТ за регионалното развитие в областта на туризма.

В пътуванията до Брага и Порто бе включена програма за запознаване с португалската история, култура и национална кухня.

_e47fb_3 ПОРТО СЕМИНАР.jpg

Докладите и презентациите на участниците в семинара ще бъдат издадени в специално издание и ще бъдат използвани за да бъде направена актуализация и обновяване на програмите на ИСК по специалностите "Икономика и мениджмънт", "Бизнес администрация", "Административно обслужване" и "Икономическа информатика".

Подготвените материали ще бъдат качени и достъпни на платформите eTwining и The School Education Gateaway.

  _ba14b_4 Inforcavado LOGO.png                                                             _ba14b_5 лого иск.png                                                    _ba14b_6 esrp_logo.jpg 
Прикачени файлове:

application/pdf 1 ПОРТО-СЕМИНАР-ПРЕЗЕНТАЦИЯ-МАРЧО МАРКОВ.pdf - 1077 KB

application/pdf 3 ПОРТО-СЕМИНАР-ПРЕЗЕНТАЦИЯ-ИВАН СТОЙЧЕВ.pdf - 432 KB

application/pdf 4 ПОРТО-СЕМИНАР-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Digital Transformation ЦВЕТОМИР ЦАНОВ.pdf - 2051 KB

application/pdf 5 ПОРТО-СЕМИНАР-ПРЕЗЕНТАЦИЯ-ДЕНИЦА ГОРЧИЛОВА АЛЕКСАНДЪР ВЪЛКОВ.pdf - 446 KB

application/pdf 6 ПОРТО-СЕМИНАР-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Skills Summit 2018 АНТОНИЯ ПЕНЧЕВА.pdf - 438 KB

application/pdf 7 ПОРТО-СЕМИНАР-ПРЕЗЕНТАЦИЯ-ВЕСЕЛКА ПАВЛОВА.pdf - 758 KB

application/pdf 8 ПОРТО-СЕМИНАР-ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТЕЛА ЖИВКОВА ОЛЕГ ЛОЗАНОВ.pdf - 993 KB

application/pdf 9 ПОРТО-СЕМИНАР-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИОЛЕТА ГЪЛЪБОВА.pdf - 750 KB

application/pdf 10 ПОРТО-СЕМИНАР-ПРЕЗЕНТАЦИЯ-ТАТЯНА ДАСКАЛОВА ГАЛИНА ДИМИТРОВА.pdf - 336 KB

application/pdf 11 ПОРТО-СЕМИНАР-ПРЕЗЕНТАЦИЯ-НИНА ТИПОВА ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА.pdf - 798 KB

application/pdf 12 ПОРТО-СЕМИНАР-ПРЕЗЕНТАЦИЯ-ДАНИЕЛА КОХ-КОЖУХАРОВА.pdf - 525 KB

application/pdf 13 ПОРТО-СЕМИНАР-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЕКАТЕРИНА БОГОМИЛОВА.pdf - 645 KB

application/pdf 14 ПОРТО-СЕМИНАР-ПРЕЗЕНТАЦИЯ-АНТОАНЕТА ДЪНЕШКА СТЕФАН ПЕТРОВ.pdf - 536 KB

application/pdf 2 ПОРТО-СЕМИНАР-ПРЕЗЕНТАЦИЯ-АЛЕКСАНДРИНА МУРДЖЕВА.pdf - 324 KB

Галерия снимки от СЕМИНАР по Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия ...