Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

ОБУЧЕНИЯ ПО ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

четвъртък, 03 септември 2020 13:30

Държавната комисия по сигурността на информацията със свое решение № 46-І от 07.07.2020 г. одобри Института за следдипломна квалификация при УНСС за обучаваща организация в областта на защитата на класифицираната информация за учебната 2020/2021 година

За допълнителна информация: г-жа Полина Никифорова, тел. 0888 000 237, 02 862 77 13, каб.105, e-mail: [email protected]

Повече за ДКСИ: ТУК

Повече за решението: ТУК


Галерия снимки от ОБУЧЕНИЯ ПО ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ...