Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Организирана беше фокус група по проект LiNT за разработването на инструментариум за обучение на млади предприемачи

понеделник, 23 декември 2019 13:43

На 19 декември 2019 г. в Малка конферентна зала на УНСС бе организирана фокус група за подпомагане на разработването на инструментариум за изучаване на основните умения и стилове на учене на млади предприемачи и общи образователни стандарти за тяхното обучение по езикова и цифрова грамотност. Събитието беше проведено в рамките на проект „Обучение на млади предприемачи по бизнес грамотност“ (Literacy and Numeracy Training for Young Entrepreneurs – LiNT), № 2019-1-FR02-KA205-015974. Проектът се изпълнява от Aformac, Франция (водеща организация), в партньорство с Института за следдипломна квалификация при УНСС (ИСК при УНСС) и други три организации от България, Гърция и Испания.

Модератор на дискусията беше доц. д-р Тодор Тодоров – ръководител на проектния екип на ИСК при УНСС. Събитието стартира с кратко представяне на проекта, като впоследствие, всеки участник сподели няколко думи за себе си и своите интереси и сфера на дейност, участниците попълниха подробни въпросници, свързани с темата на фокус групата и беше проведена дискусия по предварително определени ключови въпроси за обучението на младите предприемачи по езикова и цифрова грамотност. В заключителната част от събитието ясно се оформи общата позиция, че езиковите и цифрови умения са от ключово значение за младите предприемачи и успеха на техния бизнес. Необходимо е да бъдат преодолени многобройни бариери във връзка с повишаването на тези умения, следва да се използват различни подходи за подпомагане на младите предприемачи в това направление, докато платформите за електронно обучение могат да бъдат изключително ценни за целта, при условие, че се комбинират с други обучителни подходи, като присъствено обучение.

LiNT е 20-месечен проект, изпълняван по програма Еразъм+ Младеж на ЕС, който се реализира в периода юни 2019 г. – февруари 2021 г. Основната цел на проекта е да се подпомогне осигуряването на пътища за подобряване на знанията и компетенциите на младите предприемачи чрез насърчаване на обучението по езикова и цифрова грамотност. Младите предприемачи – участници в проекта, ще имат възможност за участват в пилотни обучения в партньорските държави, като се възползват от създадените по проекта ресурси – обучителни модули по езикова и цифрова грамотност и електронна платформа за обучение.

Галерия снимки от Организирана беше фокус група по проект LiNT за разработването на инструментариу ...