Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Проведена беше втора партньорска среща по проект LiNT

понеделник, 02 март 2020 13:45

На 27 и 28 февруари 2020 г. в Каламата, Гърция беше проведена втората партньорска среща по проект „Обучение на млади предприемачи по бизнес грамотност“ (Literacy and Numeracy Training for Young Entrepreneurs – LiNT), № 2019-1-FR02-KA205-015974. Проектът се изпълнява от Aformac, Франция (водеща организация), в партньорство с Института за следдипломна квалификация при УНСС и други три организации от България, Гърция и Испания.

Срещата бе открита от домакините от K.A.NE., като впоследствие всеки от партньорите представи резултатите от проведените в рамките на Интелектуален продукт № 1 фокус групи по проекта, предназначени за подпомагане на разработването на инструментариум за изучаване на основните умения и стилове на учене на млади предприемачи и общи образователни стандарти за тяхното обучение по езикова и цифрова грамотност. През двата дни на срещата бяха дискутирани и непосредствените задачи на партньорите във връзка с реализацията на Интелектуален продукт № 2, насочен към разработването на електронно-базирани обучителни модули по езикова и цифрова грамотност за млади предприемачи.

LiNT е 20-месечен проект, изпълняван по програма Еразъм+ Младеж на ЕС, който се реализира в периода юни 2019 г. – февруари 2021 г. Основната цел на проекта е да се подпомогне осигуряването на пътища за подобряване на знанията и компетенциите на младите предприемачи чрез насърчаване на обучението по езикова и цифрова грамотност. Младите предприемачи – участници в проекта, ще имат възможност за участват в пилотни обучения в партньорските държави, като се възползват от създадените по проекта ресурси – обучителни модули по езикова и цифрова грамотност и електронна платформа за обучение.

Галерия снимки от Проведена беше втора партньорска среща по проект LiNT ...