Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Трета партньорска среща по проект LiNT

петък, 18 септември 2020 13:49

На 15 септември 2020 г. беше проведена поредната – трета партньорска среща по проект „Обучение на млади предприемачи по бизнес грамотност“ (Literacy and Numeracy Training for Young Entrepreneurs – LiNT), № 2019-1-FR02-KA205-015974. Проектът се изпълнява от Aformac, Франция (водеща организация), в партньорство с Института за следдипломна квалификация при УНСС и други три организации от България, Гърция и Испания. Поради ограниченията на пътуванията, наложени от пандемията COVID-19, срещата беше проведена онлайн,

Срещата бе открита от ръководителя на проекта от Aformac – г-н Матю Шафер, като впоследствие бяха обсъдени необходимите действия за финализиране на Интелектуален продукт № 2, насочен към разработването на електронно-базирани обучителни модули по езикова и цифрова грамотност за млади предприемачи. На дискусия бяха подложени и предстоящите апробации на обучителните ресурси, разработени в рамките на проекта, както и пилотните обучения, които предстои да бъдат организирани за млади предприемачи в партньорските държави в изпълнение на Интелектуален продукт № 3.

LiNT е 20-месечен проект, изпълняван по програма Еразъм+ Младеж на ЕС, който се реализира в периода юни 2019 г. – февруари 2021 г. Основната цел на проекта е да се подпомогне осигуряването на пътища за подобряване на знанията и компетенциите на младите предприемачи чрез насърчаване на обучението по езикова и цифрова грамотност. Младите предприемачи – участници в проекта, ще имат възможност за участват в пилотни обучения в партньорските държави, като се възползват от създадените по проекта ресурси – обучителни модули по езикова и цифрова грамотност и електронна платформа за обучение.

Галерия снимки от Трета партньорска среща по проект LiNT ...