Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Стартира Академия „Стомана“

петък, 25 юни 2021 12:40


На 24 юни 2021 г. официално бе дадено началото на проекта Академия „Стомана“ – програма за развитие на лидерския потенциал, който Институтът за следдипломна квалификация при УНСС ще осъществи съвместно със „Стомана Индъстри“ АД. 

Специализацията е разработена за нуждите на „Стомана индъстри“ АД и е насочена към развитие на мениджърските знания и умения на служители, които заемат ръководни длъжности или имат потенциал за развитие. Учебното съдържание включва 14 дисциплини, които целят да осигурят подготовка в областта на мениджмънта, отчитайки специфичните нужди на компанията.  


По време на официалното откриване в зала „Тържествена“ в УНСС, ректорът проф. Димитър Димитров приветства с добре дошли в УНСС бъдещите мениджъри. „Ние сме водещ бизнес университет и винаги сме се стремели да развиваме връзките с бизнеса, за да осигурим на нашите студенти знания за това, което се случва в реалността - както в бизнеса, така и в държавната администрация“, отбеляза той. 

Проф. Димитров припомни, че над 60% от студентите по икономика и администрация и управление се обучават в УНСС. Той обърна внимание, че в Института за следдипломна квалификация се записват тези, които искат да надграждат знания и пожела успех на Академия „Стомана“. 

 

Проф. д.н. Живко Драганов, директор на Института за следдипломна квалификация при УНСС представи подробно програмата за обучение и допълни още, че: „Дисциплините, които ще изучават бъдещите мениджъри, ще имат приложно-практическо значение. Целта е да се създаде и развие стабилна основа, да се осъвременят познанията им, да се включат и новости от практиката, а модулният принцип позволява да се съвместяват обучението и работните задължения.“ Проф. Драганов представи и лекторите, които ще участват в обучението, като всички са утвърдени преподаватели в УНСС. 


Генералният директор на „Стомана Индъстри“ АД Златислав Ивков изрази благодарност за инициативата и събитието. Той разказа, че създаването на Академия „Стомана“ е част от плана за преструктуриране на завода, който включва и обучение на бъдещи ръководители. Г-н Ивков благодари на бъдещите мениджъри за усилията, които ще вложат. 


Институтът за следдипломна квалификация има над 50 години опит в организирането и провеждането на следдипломно обучение. Той предоставя обучение на специалистите с висше образование, като крайната цел е съчетаването на академичното с практическото по достъпен начин. Дипломите, които се издават са съобразно държавните изисквания.  

Сред утвърдените през годините специализации, организирани от ИСК по заявка на външни организации, са „Водна академия“ за специалисти от ВиК сектора и специализацията по МИО и митническа политика за служители на Агенция „Митници‘‘. 

  

Галерия снимки от Стартира Академия „Стомана“ ...