Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Работна среща между БТПП и ИСK при УНСС

петък, 19 август 2022 9:26

_344c1_000_IMG_5605.jpg        _344c1_000_IMG_5603.jpg

Във връзка с необходимостта от повишаване на квалификациите на служителите в предприятията, на 18.8.22г. се проведе работна среща между БТПП и ИСK при УНСС.

На срещата присъстваха директорът на Института за следдипломна квалификация при УНСС проф. д-р Живко Драганов,  Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов и Михаела Михайлова от Юридическата дирекция към БТПП.

Двете организации бяха единодушни, че принципно обучителните планове и курсове трябва да са съобразени с нагласите и необходимостта на бизнеса от конкретни обучения за специалисти в браншове като банковото, митническото, застрахователното дело и др. В тази връзка бяха обсъдени теми и идеи за разширяване на обученията на института, изготвяне на курсове с практическа насоченост от експерти в бизнеса и необходимостта от допълнителни квалификации и натрупване на практически знания от страна на ръководителите и служителите в предприятията.

На срещата бяха обсъдени още възможности за участие в различни събития и конференции на страните, както и тенденции и предизвикателства пред фирмите от липсата на квалифицирани кадри и идеи за тяхното разрешаване.

Страните бяха единодушни, че дългогодишното успешно сътрудничество между тях е предпоставка за бъдещи възможности за работа по проекти за квалификации и преквалификации.

Галерия снимки от Работна среща между БТПП и ИСK при УНСС ...