Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

ИСК е одобрен от ДКСИ като обучаваща организация

сряда, 07 декември 2022 15:12

Институтът за следдипломна квалификация към УНСС отново има възможност да провежда обучения в областта на защитата на класифициарана информация.

Институтът за следдипломна квалификация към УНСС е одобрен от Държавната комисия по сигурността на информацията като обучаваща организация. 

Одобрението е с Решение №78-I/17.11.2022 г.

В България има само четири организации, които имат право да обучават в областта на защитата на класифицираната информация.

Одобрените програми са:

1. Първоначално обучение по защита на класифицираната информация

2. Обучение по защита на класифицираната информация. Физическа сигурност на класифицираната информация. Задължения на служителите по нейното спазване.

Обучението е насочено към всички организации, които работят с класифицирана информация.

Обучения могат да се проведат и към конкретни организации след предварително договоряне с ИСК.

За повече информация можете да се обърнете към г-жа Полина Никифорова, на тел. +359(2)8627713, 0888000237

e-mail: [email protected]Галерия снимки от ИСК е одобрен от ДКСИ като обучаваща организация ...