Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Докторантско училище по право

петък, 16 декември 2022 14:05

На 5-ти и 6-ти декември 2022 г. се проведе второто Докторантско училище по право, организирано от Юридическия факултет на УНСС със съдействието на Института за следдипломна квалификация (ИСК) при УНСС. Тази година беше продължена инициативата, подета миналата година по повод 30-годишнината на факултета.

Доц. д-р Диана Маринова, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на Юридическия факултет, проф. д.н. Живко Драганов, ръководител на катедра „Международно право и право на ЕС“ и директор на ИСК, доц. д-р Константин Танев, директор на Научноизследователския междууниверситетски център за изучаване на римското право и романистичната традиция и доц. д-р Захари Торманов, декан на Юридическия факултет

Научната проява беше посрещната с интерес от докторантите, които активно участваха в работата, включително онлайн. Те бяха напътствани с полезни съвети от обучители - хабилитирани преподаватели от факултета. Предстои училището да има нова визия, в чиято основа е превръщането му в продължаващо целогодишно обучение, като ежегодно ще се провеждат научни сесии, на които да се обсъждат доклади на докторанти. 

Галерия снимки от Докторантско училище по право ...