Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Обучителен курс по проект ValidAid+: ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

неделя, 07 юни 2015 10:35

Обучителен курс по проект ValidAid+

ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

На 25 и 26 май 2015 г. се проведе обучение на оценители в процеса на валидиране по проект 2013-GR1-LEO05-14210, ValidAid+ "Валидиране на компетентности, придобити на работното място при нискоквалифицирани хора/служители", Leonardo da Vinci Progamme, 2013-2015 (Validating Comtences gained at the Workplace in case of low-qualified people). 

Г-жа Яна Василева, гл.експерт от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) направи презентация на тема "Промени в нормативната база в сферата на валидирането в България".

Доц. д-р Елка Василева, доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Тодор Тодоров от ИСК при УНСС запознаха участниците със създадения в рамките на проекта Валидационен пакет и неговото прилагане в процесите на разпознаване, валидиране и сертифициране на компетентности.

Участниците имаха възможност да се запознаят със стандартите за професионални компетентности в секторите "Търговия", "Хотелско настаняване" и "Публична администрация", както и с методите и инструментите, разработени по проекта.

Беше дискутирана ролята на оценителите в процеса на валидиране

За повече подробности посетете сайта на проекта http://www.validaidplus.eu

Прикачени файлове:

image/jpeg IMG_2460.JPG - 349 KB

image/jpeg IMG_2464.JPG - 298 KB

image/jpeg IMG_2455.JPG - 380 KB

image/jpeg IMG_2475.JPG - 300 KB

Галерия снимки от Обучителен курс по проект ValidAid+: ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТ ...