Институт за следдипломна квалификация

55 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Проект GreenB - Обучение на мениджъри по зелени технологии

понеделник, 01 август 2016 11:00

Logo_GreenB.jpg

Институтът за следдипломна квалификация -отделение при УНСС е партньор в проект GreenB - "Green Business Management Trainings", реф.№ 2015-1-FR01-KA204-015377, който стартира работата си от месец септеври 2015 г. Основен партньор по проекта е Chambre de Commerce Italienne de Lion (Франция). Проектът се изпълнява в партньорство и с Институтът за обучение на персонал в международни организации (България), Viniaus technicos universitetas (Литва), Gospodarska Zbornica Slovenije Center za Poslovno Usposabljanje (Словения) и Tiber Umbria Comett Education Programme (Италия).

Продължителността на проекта е от 01.09.2015 до 30.08.2017 г.

Фокусът на проект GreenB е да осигури практически иновативни методи за насърчаване на екологосъобразното поведение в малкия и среден бизнес, и да добави екологична гледна точка  в обучението на предприемачите и служителите за привеждане на техния бизнес в съответствие с концепцията за устойчиво развитие.

Специфичните цели на проект GreenB са:

 • Развитие на ключови компетенции и общи образователни стандарти за GreenB обучение;
 • Развитие на електронно базирани учебни модули за мениджъри и персонал на базата на GreenB изисквания;
 • Онлайн работа с GreenB обучители;
 • Разработване на нова област за професионално GreenB обучение.

Главните дейности в проекта GreenB са:

 • Да се разработят обучения и тестове, които да развията уменията на предприемачите, работниците и служителите да мислят за бъдещите промени в околната среда;
 • Да се разработи набор от иновативни методи за екологизиране на бизнеса, които да бъдат използвани в бъдещата им работа;
 • Да се разработи и поддържа интернет платформа за дистанционно обучение за зелен бизнес;
 • Интеграция на обучението по зелен бизнес в ЕС.

Проектът GreenB е насочен главно към:

 • предприемачи и служители, които се интересуват от зелен бизнес;
 • преподаватели, предоставящи обучение по зелен бизнес.

Очакват се следните резултати:

 • Подобряване на предприемаческата култура и инициатива на служителите в продкрепа на устойчив растеж;
 • Изграждане на знания и умения за зелен бизнес;
 • Разработване на GreenB учебни планове и модули;
 • Обогатяване със зелени практики на обучението в ЕС.

Галерия снимки от Проект GreenB - Обучение на мениджъри по зелени технологии ...