Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение

Институт за следдипломна квалификация

Търсене: Новини

РАБОТНА СРЕЩА по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“

понеделник, 13 май 2019 12:14

Разглеждате снимки от РАБОТНА СРЕЩА по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“

Вижте пълен текст на РАБОТНА СРЕЩА по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“

_7240e_IMG_20190508_213753.jpg

_7240e_IMG_20190508_213753.jpg

Галерия снимки от РАБОТНА СРЕЩА по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и с ...