Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: сряда, 01 септември 2021 11:42

Контакти


ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС
Румяна Накова - административен секретар
тел. +359(2)8621069; моб. тел. 0888000245 
факс +359(2)8627447
Е-mail: [email protected]; [email protected]

Полина Никифорова- организатор учебна дейност                 Гергана Булгурова - организатор учебна дейност

тел. +359(2)8627713; моб. тел. 0888000237                                моб. тел. 0884 338 813

E-mail: [email protected]                                                          Е-mail: [email protected]


ИСК при УНСС

Адрес: София 1797, бул. "Климент Охридски" 2


Намерете ни на картата: ИСК