Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: понеделник, 07 декември 2020 10:10

Структура на ИСК при УНСС

   

ДИРЕКЦИОНЕН СЪВЕТ

                                       

  проф. д.н. Живко Драганов  

директор на ИСК 

ЧЛЕНОВЕ: 

проф. д-р Христина Николова

ръководител на Център по икономика и управление  

гл.ас. д-р Ина Лечева

ръководител на Център по финанси и счетоводство


Соня Димитрова

главен счетоводител

ЦЕНТРОВЕ

Център по икономика и управление

Център по финанси и счетоводство

Център за професионално обучение 

Център за факултативно обучение

Школа за чуждоезиково обучение 

Център за управление на качеството и международни проекти