Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: сряда, 18 април 2012 11:03

Трансфер на иновации

 

 

 

Проект №1

Наименование на проекта

"Европейски ангажимент за предприемачество"

"European commitment to entrepreneurship" 

Номер на проекта

№ 2008-1-BE3-LEO05-00289

№ 2008-1-BE3-LEO05-00289

Срок на проекта

01.06.2009 г. - 31.12.2009 г. /7 месеца/

June 1st, 2009 - December 31 st, 2009 /7 months/

Финансираща програма

Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации

Program "Leonardo da Vinci" - Transfer of innovation

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - партньор

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - partner

 Партньори по проекта

ДБО - Диенст Бероепсоплейдинг (Белгия) 

DBO - Dienst Beroepsopleiding 

 

НОЕМА - СМИ (Суоми) 

NOEMA - CMI (Suomi) 

 

Център за изследване на информационните системи, гр. Рим, Италия 

Center of Research on Information System (CeRSI), in LUISS Guido Carli University, Rome, Italy

 

ОМНИА (Суоми) 

OMNIA, The Joint Authority of Education in Espoo Region (Suomi) 

 

Еврокултура (Италлия) 

Eurocultura (Italy) 

 

МУОВА 

Lansi-Suomen muotoilukeskus MUOVA - Western Finland Design Centre (University of Art and Design Helsinki - University of Vaasa) (Suomi) 

 

ЕММЕРС (Швеция)  

Emmerce - EEIG (Sweden) 

 

ВАЛНАЛОН (Испания) 

Ciudad Industrial del Valle del Nalon S.A.U. (Spain) 

Проект №2

 

 

 

Наименование на проекта

"Междукултурно учене и преподаване в сферата на професионалното образование и обучение"

"Cross-cultural learning and teaching in vocational education and training"

 

Номер на проекта

№ LLP-LDV-TOI-08-AT-0021

№ LLP-LDV-TOI-AT-0021

Срок на проекта

01.10.2008 г. - 30.09.2010 г. /24 месеца/

October 1st, 2008 -September 30 st, 2010 /24 months/

Финансираща програма

Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации

Program "Leonardo da Vinci" - Transfer of innovation

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - партньор

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - partner

 Партньори по проекта

Университет за приложни науки, Грац, Австрия 

FH Joanneum GmbH (University of Applied Sciences) GmbH, Graz, Austria 

 

Европейски център за качество - София, България 

European Center for Quality - Sofia, Bulgaria 

 

Университет за приложни науки в Гелзенкирхен, Германия 

University of Applied Sciences Gelsenkirchen, Gelsenkirchen, Germany 

 

Дида, Рим, Италия 

Dida Network Srl, Rome, Italy 

 

Конфедерация Бизнесмените работодатели на Арагон, Сарагоса, Испания 

Businessmen Employers Confederation of Aragon (CREA), Zaragoza, Spain 

 

Словашки аграрен университет, Факултет по икономика и управление, Нитра, Словакия 

Slovak University of Agriculture in Nitra (SUA)Faculty of Economics and Management (FEM)), Nitra, Slovakia  

 

Бит ООД, Прага, Чехия 

Bit CZ Training Ltd., Prague, The Czech Republic 

 

CRM Consulting CO, Коджаели, Турция 

CRM Consulting CO., Kocaeli, Turkey 

 

Кадиш, HR educational engineering, d.o.o., Любляна, Словения 

Kadis, HR educational engineering, d.o.o., Ljubljana, Slovenia 

Проект №3

 

 

 

Наименование на проекта

“Валидиране на знания и умения за укрепване на позициите на нискоквалифицирани служители на пазара на труда“

 

"Validation   of   skills   and   knowledge   for   strengthening   the   positions   of   low - qualified   employees   in   the   labour   market -  Valid   Aid"

Номер на проекта

№ 2010-1-BG1-LEO05-03085

№ 2010-1-BG1-LEO05-03085

Срок на проекта

01.10.2010 г. - 30.09.2012 г. /24 месеца/

October 1st, 2010 - September 30 st, 2012 /24 months/

Финансираща програма

Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации

Program "Leonardo da Vinci" - Transfer of innovation

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - водеща организация

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator

Партньори по проекта

Европейски Център за качество - София, България

Мултидисциплинен институт за европейски изследвания

Колеж във Вилнюс за Висше образование

Висш институт по електроника в Париж

Център за бизнес инициативи Бейра,   Португалия  

Център за    обслужване на образованието и обучението, Исландия

European Center for Quality - Sofia, Bulgaria

Multidisziplinares Institut fur Europa-Forschung Graz, AUSTRIA

Vilnius College of Higher Education, LITHUANIA

Institut Superieur d’Electronique de Paris  (I.S.E.P), FRANCE

IEBA Centro de Iniciativas Empresariais , Beira Aguieira, PORTUGAL
Education and Training Service Centre, ICELAND