Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: сряда, 08 февруари 2017 13:58

Развитие на иновациите

Проект №1

 

www.innosee.eu/en/  

www.innoseeproject.eu

 logo_en.gif

 Lifelong_learning.jpg

Наименование на проекта

"Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери"

"Seeding Innovation: Training for Research-driven Clusters" (InnoSee)

 

№ 518703-LLP-1-2011-1-BG-LEONARDO-LMP 

№ 518703-LLP-1-2011-1-BG-LEONARDO-LMP  

Срок на проекта

01.10.2011 г. до 30.09.2013 г. /24 месеца/

October 1st, 2011 - September 30 st, 2013 /24 months/

Финансираща програма

"Леонардо да Винчи" - Програма "Учение през целия живот"

"Leonardo da Vinci" - "Lifelong learning program"

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - водеща организация

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator

Партньори по проекта 

Институт за подготовка на служители в международни организации–България 

Institute for Training of Personnel in International Organizations 

 

Еф ейч Йоанеум – Университет за приложни науки, Грац, Австрия 

Fn Joanneum Gesellschaft mfH. 

 

Фондация за развитие и иновации в технологията – Тераса, Испания 

Fondation Para el disarollo yla innovacion technologica 

 

Агенцията за развитие на Емполи Валделса – Емполи, Италия 

Agencia per lo Suiluppo Empolese Valdelsa 

 

Шведски TelePedagogic център на знанието – Никопинг, Швеция 

Swedish TelePedagogic Knowledge Center A.B. 

 

URENIO-изследователски комитет при Аристотеловия университет – Тесалоники, Гърция 

Intelspace Technologies Kainomas A.E. 

 Описание

   Проектът има за цел да създаде платформа за хармонизиране и подобряване качеството на образование на мениджъри и служители в научноизследователските клъстери. Постигането на целите и задачите на проекта ще допринесе за подобряване на предприемаческата култура на мениджъри и служители в научноизследователските клъстери от страните участници в проекта, както и сред студе нтите като бъдещи служители на такива формирования в ЕС.

   The long-term objective of the InnoSee project is the enhancement of life-long learning, exploitation of the Competence framework and Curriculum on research-driven clusters training, better quality of research-driven clusters proposals submitted to authorities managing the EU funds, improved planning, implementation and coordination of related projects. The specific objectives achieved at the end of the project will be: Created platform for harmonized and improved quality of education of research-driven clusters managers and staff.

 Галерия

  

 

 

Този проект е изпълнен с финансовата помощ на Европейската Комисия. Всяка публикация свързана с него отразява възгледите единствено на автора й и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е форма на използване на информацията, съдържаща се там.

This project has been funded with support from the European Commision. Any publication related to it reflects the views of the author only, and the Commision cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Прикачени файлове:

image/gif logo_en.gif - 3 KB

image/jpeg Lifelong_learning.jpg - 17 KB