Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: вторник, 08 май 2012 15:42

Програма "Активни услуги на пазара на труда"

Проект №1

Наименование на проекта

"Подобряване на планирането на местното икономическо развитие на община Долна Баня чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти"

"Improvement of planinig of local economic development of Dolna Banya municipality by development and approving of key municipal sector strategies and investment projects"

Номер на проекта

№ 8110 1508 054

№ 8110 1508 054

Срок на проекта

15.01.2006 г. - 15.07.2006 г.

January 15th, 2006 - July 15 th, 2006

Финансираща програма

Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка

Program "ALMI" National Employment Agency, World Bank

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - водеща организация

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - leading organization

Партньори по проекта

Сдружение "НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА" - София, България

Сдружение с нестопанска цел "Агенция СЕЛИМА" - гр. Долна баня, България

Association "Еmployment promotion" - Sofia, Bulgaria

Non profit Association "Agency Selima" - Dolna Banya, Bulgaria

 Галерия

 

 

Проект №2

Наименование на проекта

"Подобряване на планирането на местното икономическо развитие на община Ихтиман чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти"

"Improvement of planning of local economic development of Ihtiman municipality by development and confirming of key municipal sector strategies and investment projects"

Номер на проекта

№ 8050 1508 053

№ 8050 1508 053

Срок на проекта

15.01.2006 г. - 15.07.2006 г.

January 15th, 2006 - July 15 th, 2006

Финансираща програма

Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка

Program "ALMI" National Employment Agency, World Bank

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - партньор

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - partner

Партньори по проекта

Сдружение с нестопанска цел "Агенция СЕЛИМА" - гр. Долна баня - водеща организация

Консултантска фирма "БУЛЕКОПРОЕКТИ" ООД- София, България

Non profit Association "Agency SELIMA" - Dolna Banya, leading organization

Consultant firm "BULECOPROJECTS" Ltd - Sofia, Bulgaria

 Галерия

 

 

Проект №3

Наименование на проекта

"Подобряване на планирането на местното икономическо развитие на община Костенец чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти"

"Improvement of planinig of local economic development of Kostenets municipality by development and confirming of key municipal sector strategies and investment projects"

Номер на проекта

№ 8050 1508 054

№ 8050 1508 054

Срок на проекта

15.01.2006 г. - 15.07.2006 г.

January 15th, 2006 - July 15 th, 2006

Финансираща програма

Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка

Program "ALMI" National Employment Agency, World Bank

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - водеща организация

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - leading organization

Партньори по проекта

Сдружение "Насърчаване на заетостта" - гр. София

Сдружение с нестопанска цел "Агенция СЕЛИМА" - гр. Долна баня

Association "Еmployment promotion" - Sofia

Non profit Association "Agency SELIMA" - Dolna Banya

Галерия

 

 

Проект №4

Наименование на проекта

"Подобряване на планирането на местното икономическо развитие в община Николаево чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти"

"Improvement of planinig of local economic development of Nikolaevo municipality by development and approving of key municipal sector strategies and investment projects"

Номер на проекта

№ 9120 250 60 632

№ 9120 250 60 632

Срок на проекта

18.12.2006 г. - 17.06.2007 г. /6 месеца/

December 18th, 2006 - June 17th, 2007 /6 months/

Финансираща програма

Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка

Program "ALMI" National Employment Agency, World Bank

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - водеща организация

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - leading organization

Партньори по проекта

"Съюз на военноинвалидните кооперации в България" - гр. Перник

"Булекотурс" ЕООД

"Union of war-invalid cooperatives in Bulgaria" - Pernik

"Bulecotours" Ltd.

 Галерия

 

 

Проект №5

Наименование на проекта

"Подобряване на планирането на местното икономическо развитие в община Първомай чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти"

"Improvement of planinig of local economic development of Parvomai municipality by development and approving of key municipal sector strategies and investment projects"

Номер на проекта

№ 6170 250 60 678

№ 6170 250 60 678

Срок на проекта

18.12.2006 г. - 17.06.2007 г. /6 месеца/

December 18th, 2006 - June 17th, 2007 /6 months/

Финансираща програма

Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка

Program "ALMI" National Employment Agency, World Bank

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - водеща организация

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - leading organization

Партньори по проекта

"Съюз на военноинвалидните кооперации в България"- гр. Перник

Сдружение с нестопанска цел "Сдружение за регионално развитие" - гр. Божурище

"Булекотурс" ООД

Union of war-invalid cooperatives in Bulgaria" - Pernik

Non-profit Association "Association for regional development" - Bojurishte

"Bulecotours" Ltd.

 Галерия

 

 

Проект №6

Наименование на проекта

"Подобряване на планирането на местното икономическо развитие в община Трън чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти"

"Improvement of planinig of local economic development of Tran municipality by development and approving of key municipal sector strategies and investment projects"

Номер на проекта

№ 8080 250 60 619

№ 8080 250 60 619

Срок на проекта

15.12.2006 г. - 15.06.2007 г. /6 месеца/

December 15th, 2006 - June 15th, 2007 /6 months/

Финансираща програма

Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка

Program "ALMI" National Employment Agency, World Bank

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - водеща организация

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - leading organization

Партньори по проекта

Сдружение "Насърчаване на заетостта" - гр. София

Сдружение "Местна инициатива група Трън" - гр. Трън

Association "Еmployment promotion" - Sofia

Association "Local initiative group Tran" - Tran

 Галерия

 

 

Проект №7

Наименование на проекта

"Нови възможности на пазара на труда чрез професионална квалификация на безработни от община Велинград"

"New opportunities for the labour market through vocational qualification of unemployed people from Velingrad municipality"

Номер на проекта

№ 6080 220 60 628

№ 6080 220 60 628

Срок на проекта

18.12.2006 г. - 29.08.2007 г. /8 месеца/

December 18th, 2006 - August 29th, 2007 /8 months/

Финансираща програма

Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка

Program "ALMI" National Employment Agency, World Bank

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - водеща организация

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - leading organization

Проект №8

Наименование на проекта

"Квалифицирани сътрудници в малък и среден бизнес - нови възможности на пазара на труда в община Ракитово"

"Qualified assistants in a medium size and small businesses - new opportunities for the labour market in Rakitovo municipality"

Номер на проекта

№ 6080 220 60 627

№ 6080 220 60 627

Срок на проекта

18.12.2006 г. - 29.09.2007 г. /9 месеца/

December 18th, 2006 September 29th, 2007 /9 months/

Финансираща програма

Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка

Program "ALMI" National Employment Agency, World Bank

Роля на ИСК в проекта

ИСК при УНСС - водеща организация

Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - leading organization