Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: понеделник, 17 април 2023 15:41

Център по икономика и управление


 Конкурентни предимства

        Важни конкурентни предимства на Центъра за  икономика и управление са:

  • съблюдаване на високи академични стандарти, съчетани с практическа насоченост на учебните програми
  • диверсифициране на методите и формите на обучение
  • индивидуален подход към клиента
  • качествено обслужване на специализантите
  • гъвкавост и приемственост в управленските подходи.