Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: понеделник, 17 април 2023 15:44

Център по финанси и счетоводство

 Гл. ас. д-р Ина Лечева

       Ръководител на Център по финанси и счетоводство

           Служебен E-mail: [email protected]

            Телефон: (2) 862 10 69

           Кабинет: 113