Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: сряда, 16 юни 2021 9:09

Школа за чуждоезиково обучение


Школата за чуждоезиково обучение към УНСС е създадена на 16 февруари 2005 г. с решение на Академичния съвет на УНСС. Курсовете се водят в сградата на Института за следдипломна квалификация – отделение при УНСС.

Екипът е от преподаватели в катедра “Чужди езици и приложна лингвистика”, факултет “Международна икономика и политика” на УНСС, квалифицирани в преподаването на чужди езици за целите на бизнеса, бизнес комуникациите, администрацията и на политическите науки. Канят се и реномирани външни преподаватели.

Курсовете по практически език ви дават възможност да научите чужд език с помощта на утвърдени езикови системи, съчетаващи задълбоченост, комуникативност и функционалност.

Школата организира курсове за изпитна подготовка за международните сертификати FCE, CAE и IELTS при набиране на достатъчен брой кандидати.
Определянето на нивото на курсистите се извършва с входящ тест.


Продължителността на курсовете е 10 седмици с 3 занятия седмично по 4 часа в сградата на ИСК при УНСС, бул. “Климент   Охридски” №2.  


На успешно завършилите се издават сертификати за съответното ниво.